• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Бизнес ба хүний эрх" сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудас хүргүүлэв

Ажлын албаны даргын баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ажлын график, Комиссын 10 дугаар сарын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2017 оны 10 дугаар сард "Бизнес ба хүний эрх” сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ. 2017 оны 11 дүгээр сард "Интернет эрх чөлөө ба онлайн орчин" сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудас бичигдэнэ.