• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудсыг хүргүүллээ

"2017 оны 8 дугаар сард "Төрийн үйлчилгээ ба хүнд суртал, чирэгдэл хүний эрхийн асуудал” сэдвээр орон нутгийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийлээ. Илтгэх хуудсыг төвд хүргүүлэв.