• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав

Комиссын Увс аймаг дахь Референт Я.Хонгорзул нь 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр Хуульчдын холбооны Увс аймаг дахь салбарын тэргүүн, Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурортой хамтран Улаангом сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад "Ялгаварлан гадуурхах үзэл, хандлага, үйлдэл" сэдвээр 30 минутын хугацаатай мэдээлэл хийлээ. Сургалтанд дээрх сургуулийн ахлах ангийн 95 сурагч хамрагдсан болно.

2.jpg

4.jpg

5.jpg

8.jpg

13.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

uvs