• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЗҮҮНХАНГАЙ СУМАНД ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Увс аймгийн Зүүнхангай суманд 2022 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт", "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сумын Соёлын төвд зохион байгуулагдсан дээрх сургалтад тус сумын иргэд, төрийн албан хаагчдын төлөөлөл 31 хүн хамрагдсан.

IMG_1009.JPG

IMG_1012.JPG

IMG_1014.JPG

IMG_1022.JPG

uvs