• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Прокуроруудад хүний эрхийн сургалт явууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан Я.Хонгорзул нь 2021 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Увс аймгийн Прокурорын газрын хүсэлтээр "Хүний эрхийн олон улсын механизм ба олон улсын гэрээ конвенц" сэдвээр цахим сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд тус байгууллагын хяналтын прокурор, ажилтнууд хамрагдаж хүний эрхийн олон улсын тогтолцооны талаарх мэдлэг, ойлголтоо нэмэгдүүлсэн байна.

uvs