• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сумдын ИТХ-ын тэргүүлэгч, ажлын албаны ажилтнуудад хүний эрхийн ном, товхимол гардуулжээ

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албатай хамтран ажиллаж, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр зохион байгуулсан Увс аймгийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллага буюу 19 сумын ИТХ-ын төлөөлөгч, нарийн бичгийн дарга, иргэдийн нийтийн хурлын дарга, ажлын албаны ажилтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөнд мэдээлэл хийж, хүний эрхийн ном, товхимол 150 ширхэгийг тарааж ажиллалаа.