• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийн хэрэгжилт" сэдвээр дүн шинжилгээ хүргүүллээ

Комиссын 4 дүгээр сарын төлөвлөгөө, ажлын албаны даргын баталсан аймаг, орон нутагт тодорхой эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ажлын графикийн дагуу 2017 оны 4 дүгээр сард Увс аймаг дахь "Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрхийн хэрэгжилт” сэдвээр дүн шинжилгээ хийж, илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүллээ.