• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

Комиссын Увс аймаг дахь референт Я.Хонгорзул 2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын алба хаагчдад "Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх болох нь" сэдвээр танхимын сургалт зохион байгууллаа. Оролцооны аргаар зохион байгуулсан уг сургалтанд тус байгууллагын 20 албан хаагч хамрагдаж, нөхөн үржихүйн эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтоо дээшлүүллээ.

uvs tsagdaa surgalt

IMG_0679.JPG

IMG_0699.JPG

IMG_0702.JPG

IMG_0710.JPG

uvs