• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд хяналт шалгалт хийлээ

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, гишүүн Ж.Хунангийн баталсан удирдамжийн дагуу Комиссын Увс аймаг дахь Референт Я.Хонгорзул нь Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын баривчлах, саатуулах, эрүүлжүүлэх байранд 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

Увс Баривчлах байp

Uvs BB1

IMG_0768.JPG

IMG_0769.JPG

IMG_0770.JPG

IMG_0771.JPG

IMG_0772.JPG

IMG_0773.JPG

IMG_0834.JPG

IMG_0839.JPG

IMG_0840.JPG

uvs