• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Увс аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

Увс аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хүсэлтээр тус байгууллагын нийт албан хаагчдад "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт", "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх", "Ажлын байрны дарамтаас урьдчилан сэргийлэх нь" сэдвээр 2 цагийн сургалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа. ШШГГ-ын сургалтын танхимд зохион байгуулагдсан уг сургалтанд тус байгууллагын 24 албан хаагч хамрагдаж, хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтоо дээшлүүллээ.

IMG_1323.JPG

IMG_1322.JPG

IMG_1318.JPG

IMG_1320.JPG

IMG_1319.JPG

IMG_1316.JPG

uvs