• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Увс аймгийн ОБГ-ын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийжээ