• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Увс аймгийн Төв номын сангийн ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа

Комиссын Увс аймаг дахь Референт Я.Хонгорзул нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр Увс аймгийн Төв номын сангийн хүсэлтээр тус байгууллагын ажилтнуудад хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд тус байгууллагын 16 ажилтан хамрагдаж хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтоо дээшлүүллээ.

_MG_0146.gif

_MG_0147.gif

_MG_0150.gif

_MG_0152.gif

_MG_0158.gif

uvs