• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Улаангом политехник коллежийн оюутнуудад сургалт зохион байгууллаа

Комиссын Увс аймаг дахь Референт Я.Хонгорзул нь 2022 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр Увс аймгийн Улаангом политехник коллежийн оюутнуудад "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт", "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд тус сургуулийн 48 оюутан хамрагдаж хүний эрхийн мэдлэг ойлголтоо дээшлүүлсэн байна.

Kollej5.jpg

Kollej6.jpg

Kollej8.jpg

Kollej9.jpg

uvs