• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ховд аймаг дахь эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгууллаа

Хүний эрхийн Үндсэний Комиссоос үндэсний хэмжээнд “Хүний эрхэд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ” сургалтыг Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг болон 21 аймгийн 3000 гаруй эрүүл мэндийн салбарын эмч, эрүүл мэндийн ажилтныг хамруулан зохион байгуулж байна.
Ховд аймгийн Эмч эмнэлгийн ажилчдын дунд Хүний эрхэд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ сургалтыг аймгийн Эрүүл мэндийн газрын сургалтын танхимд 2022 оны 09 дүгээр сарын 14-16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Комисс 2021 онд хүний эрхэд суурилсан эрүүл мэндийн үйлчилгээ сургалтын гарын авлагыг боловсруулан Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд багц цаг олгох сургалтын хөтөлбөр магадлан итгэмжлүүлсэн бөгөөд, тус сургалтад оролцогчдод багц цаг олгох юм.

305980174_1059567174743963_9087905733485660315_n.jpg

302305714_5296026923779113_7633479004015598766_n.jpg

302191297_775814187028461_8922931044032138087_n.jpg

300849975_1498542340588017_1728494826594890576_n.jpg

304855465_538348077739201_4510590740525832270_n.jpg

306375207_5885466424824804_3280812957894273169_n.jpg

305701877_1669340666785912_4094093018944631577_n.jpg

304812553_423163329884970_5142011215790314607_n.jpg

301196088_775418410401925_5192170590747844735_n.jpg

305787871_5816315448433113_3461327160802864147_n.jpg

uvs