• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хяргас, Зүүнхангай сумдад ажиллалаа

Комиссын Увс аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн нь 2016 оны 10 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд "Байгаль орчин-Уул уурхайн холбоо" ТББ-тай хамтран ажиллаж, тус аймгийн Хяргас, Зүүнхангай сумдын бичил уурхай эрхлэгчид болон төрийн албан хаагчдад хүний эрхийн чиглэлээр мэдээлэл хийж, ном, товхимол тарааж ажиллалаа.