• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Увс аймагт" пэйж хуудас ажиллуулж байна

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Увс аймаг дахь референт Я.Хонгорзул нь "Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Увс аймагт" фэйсбүүк пэйж хуудсыг нээж, иргэд олон нийтэд хүний эрхийн мэдээ мэдээллийг шуурхай түгээн ажиллаж байна. Иргэд тус пэйж хуудаст нэгдсэнээр Хүний эрхийн Үндэсний Комисс болон Комиссын орон нутгийн ажилтнаас явуулж байгаа үйл ажиллагаа, хүний эрхийн төрөл бүрийн зурагт хуудас, шторк, мэдээ мэдээллүүдтэй танилцах боломжтой юм.

uvs