• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЦАГААНХАЙРХАН СУМАНД ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Увс аймгийн Цагаанхайрхан суманд 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт", "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сумын Соёлын төвд зохион байгуулагдсан дээрх сургалтад тус сумын иргэд, төрийн албан хаагчдын төлөөлөл 24 хүн хамрагдсан байна.

IMG_1489.JPG

IMG_1492.JPG

IMG_1491.JPG

IMG_1485.JPG

uvs