• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ӨНДӨРХАНГАЙ СУМАНД ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Увс аймгийн Өндөрхангай суманд 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт", "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сумын ЗДТГ-т зохион байгуулагдсан дээрх сургалтад тус сумын иргэд, төрийн албан хаагчдын төлөөлөл 17 хүн хамрагдсан байна.

281036892_590309205666137_1989105964191934350_n.jpg

281107714_1406154406519407_926247322047158454_n.jpg

282149352_357578533024181_2856906317363168_n.jpg

282062999_427363688855005_8569229676359833834_n.jpg

uvs