• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

10 дугаар сард 8 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 3 гомдлыг Комисст шилжүүлжээ

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын Увс аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Я.Хонгорзул нь 2016 оны 10 дугаар сард нийтдээ 8 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хууль зүйн зөвлөгөөг эрхийн төрлөөр авч үзвэл хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 4 иргэн, хууль зүйн туслалцаа авах эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, эмэгтэйчүүдийн болон хүүхдийн эрх зөрчигдсөн, гэр бүл цуцлалтын тухай 2 иргэн тус тус хууль зүйн зөвлөгөө авлаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний гомдол, шударга шүүхээр шүүлгэх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний 2 гомдлыг тус тус хүлээн авч Комисст шилжүүлэн, гомдол шалгах ажиллагааг чиглэлийн дагуу явуулж, 1 гомдлыг нь Комиссын даргаас Увс аймгийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, 2 гомдлыг шалгах ажиллагаа үргэлжлэн хийгдэж байна.