• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2017 оны 5 дугаар сард 13 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгөв

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2017 оны 5 дугаар сард буюу 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийтдээ 13 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хууль зүйн зөвлөгөөг эрхийн төрлөөр авч үзвэл хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 5 иргэн, хууль зүйн туслалцаа авахаар 4 иргэн, эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, шударга шүүхээр шүүлгэх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, мэдээлэл хайх хүлээн авах эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, эрүү шүүлтээс ангид байх эрх, ялтны эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэн, ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртөж хөдөлмөрлөх эрх нь зөрчигдсөн 1 иргэн тус тус хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авлаа. Шүүх хуралд төлөөлөн оролцуулах тухай 1 иргэний бичгээр гаргасан хүсэлтийг хүлээн авч Комисст шилжүүлж, хууль зөвлөгөө өгч шийдвэрлэлээ.