• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2017 оны 8 дугаар сарын гомдол, хууль зүйн зөвлөгөөний мэдээ

2017 оны 8 дугаар сард буюу 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийтдээ 11 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хууль зүйн туслалцаа авах эрх – 4, Хөдөлмөрлөх эрх – 3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх – 4, Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх – 2, Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрх – 1, Хохирол нөхөн төлүүлэх эрх – 1, Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх – 1 иргэн тус тус хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авлаа. Хууль зүйн зөвлөгөө өгөхөд зарцуулсан хугацааг тооцож үзвэл 375 минут буюу 6 цаг 25  минутыг зарцуулжээ.