• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2018 оны 10 дугаар сард 12 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 2 гомдол хүлээн авч шийдвэрлүүлжээ