• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

3 дугаар сард 11 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 3 гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлүүлжээ