• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

4 дүгээр сард 7 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 1 иргэний гомдлыг хүлээн авч Комисст шилжүүлжээ.