• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Баруун бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээх төвийн ажилтнуудад сургалт явууллаа

Ховд аймаг дахь Баруун бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээх төвийн удирдлагын хүсэлтээр тухайн байгууллагын ажилтан алба хаагчдад "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт" сэдвийн хүрээнд сургалт явуулж, харилцан ярилцаж, санал бодлоо солилцлоо