• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Баруун бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй нөхөн сэргээх төвд сургалт явуулав

Баруун бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээх төвийн ажилтнуудад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" сэдвийн хүрээнд сургалтыг нийт 27 хүнд хүргэж явуулав.