• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Бүсийн Оношилгоо, эмчилгээний төвийн аж ахуйн албаны ажилтан, алба хаагчдад сургалт явууллаа

Бүсийн Оношилгоо, эмчилгээний төвийн аж ахуйн албаны ажилтан, алба хаагчдад “Хүний эрхийн тухай ойлголт”, “Хүүхдийн хүчирхийллийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах асуудал” сэдвээр сургалт явуулж, харилцан ярилцлаа.Уг сургалтанд эрэгтэй 2 эрэгтэй, 28 эмэгтэй нийт 30 ажилтнууд хамрагдлаа.