• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЕБС-ийн хөвгүүдэд сургалт явуулав

Ерөнхий боловсролын 7 дугаар сургуулийн 9 дүгээр ангийн эрэгтэй 50 сурагчдад "Хүүхдийн эрх" сэдвийн хүрээнд сургалтыг явуулж, харилцан ярилцаж, санал бодлоо солилцлоо.

Дэмжиж тусалсан Дэлхийн зөн Олон Улсын байгууллагын Ховд орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийнхөндөө баярлалаа.