• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зорилтот бүлгийн сонгогчдын сонгох, эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ховд аймаг дахь ажилтан нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн Ховд аймгийн Жаргалант сумын 19-1-8, 19-1-9, 19-1-7, 19-1-6, 19-1-1 дүгээр хэсгийн санал авах байруудад Зорилтот бүлгийн сонгогчдын сонгох, эрхийн хэрэгжилтэд мониторингийн ажлыг зохион байгуулж ажиллажээ.