• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн ажилтан, алба хаагчдад сургалт явууллаа

Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн ажилтан, алба хаагчдад “Хүний эрхийн тухай ойлголт” сэдвийн хүрээнд сургалт явуулж, харилцан ярилцаж, санал бодлоо солилцлоо.

Уг сургалтанд нийт 65 хүмүүс хамрагдсанаас эрэгтэй 47, эмэгтэй 18 албан хаагчид хамрагджээ.