• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн алба хаагчдад сургалт зохион явууллаа

2021 онд байгуулсан төлөвлөгөөний дагуу Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн алба хаагчдад "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" сэдвээр сургалт зохион явууллаа. Уг сургалтанд 23 албан хаагчдад хамрагдлаа.