• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн ахлагч, офицер нарт сургалт явууллаа

2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн ахлагч, офицер нарт 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр "Хүний эрхийн зөрчлийг таних" сэдвийн хүрээнд сургалтыг 10 албан хаагчдад өгч, асуусан асуултанд хариулт өгөв.