• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

сурагчдад сургалт явуулав

ЕБС-ийн сургуулийн 9 дүгээр ангийн эмэгтэй 55 сурагчдад “Хүүхдийн эрх,” сэдвээр харилцан ярилцаж, санал бодлоо солилцсон.

Байнга дэмжин тусалж, хамтран ажиллаж байгаа Дэлхийн Зөн Олон Улсын Ховд орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийнхөндөө баярлаж талархсанаа хувийн болон сургалт зохион байгуулагчдын өмнөөс илэрхийлье. Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багачуудын төлөөх бидний хамтын үйл ажиллагаа улам батжих болтугай.