• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ШШГГ-ын албан хаагч нарт сургалт явуулав

“Хүний эрхийн Олон Улсын өдөр”-ийг тохиолдуулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харьяа Ховд аймаг дахь Нээлттэй-Хаалттай Хорих 457 дугаар ангийн албан хаагчдад “Хүний эрхийн тухай ойлголт” сэдвээр сургалт орж, харилцан ярилцлаа.