• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хамтран ажиллах Санамж бичгийг танилцууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ховд аймаг дахь ажилтан  аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын үүргийг тор орлон гүйцэтгэгч А. Жамьянсүрэнтэй уулзаж цаашид хамтран ажиллах тухайгаа танилцуулан хөдөлмөр, нийгэм хамгаалал, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтэц, байгаль орчны салбаруудад хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулах, талуудын хамтын ажиллагааг уялдуулан бэхжүүлэх мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нар чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд талуудын хамтын ажиллагааг уялдуулан бэхжүүлэх зорилготой гэдгээ тайлбарлаж ярилцлаа.