• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ховд аймаг дахь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын ажилтнуудад сургалт явууллаа

Ховд аймаг дахь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн, нийт сумдын байгаль хамгаалагч нарт "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт", "Жендэрийн тухай ойлголт" сэдвээр сургалт явууллаа.

Уг сургалтанд нийт 32 ажилтнууд хамрагдсанаас 26 эрэгтэй, эмэгтэй 6 ажилтнууд хамрагдлаа.