• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг зохион байгууллаа

Хүний эрхийн Олон Улсын өдрийг угтан Ховд их сургуулийн 4 курсийн эрх зүйн оюутнуудтай хамтран иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгч, гарын авлагыг тараалаа. Мөн ТВ-д ярилцлага өгч, нийт 30 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.