• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Батширээт, Галшар сумдад ажиллалаа

2015 оны 05-р сарын 13,14-ны өдрүүдэд Батширээт сумын "Иргэний танхим"-д нөхөрлөлийн ахлагч,23 иргэнд  "Хүний эрхийн ойлголт", Засгийн газрын 2010 оны 308-р тогтоолоор батлагдсан " Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын, 2015 оны 05-р сарын 16-ны өдөр Галшар сумын Соёлын төвд аймгийн " Улаан загалмай"-н хороотой хамтран сумын иргэд,  онцгой гишүүд нийт 46 иргэнд дээрх сэдвээр сургалтын ажлыг зохион байгууллаа.