• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Баянмөнх багийн өдөрлөгт оролцогч иргэд мэдлэгээ нэмэгдүүллээ

2019 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдрийн 14.00 цагт Хэрлэн сумын Баянмөнх багийн "Гэр бүлийн үнэ цэнэ" өдөрлөгт оролцогчдод орон нутгийн ажилтан "Хүний эрхийн зөрчлийг ялгах нь" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Иргэд хүний эрхийн мэдлэгээ нэмэгдүүлснээр эрхээ хамгаалах байгууллагад хандаж асуудлаа шийдвэрлүүлэх боломж бий болох юм. Цаашид энэ төрлийн сургалтын давтамжийг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.