• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Баян-Овоо суманд ажиллалаа

Бодлогын нөлөөлөлд залуусын оролцоо хөтөлбөрийн багийн хамт олонтой 2015 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн 14.00 цагаас Баян-Овоо сумын Иргэний танхимд нийт 25 залууст " Хүний эрхийн ойлголт", Залуус өөрийн эрхээ мэдэх, түүний хэрхэн шаардах талаар оролцооны аргаар сургалтыг зохион байгуулж ажиллалаа.