• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Гадаадын ажиглагч нартай санал солилцож, мэдээлэл өгөв

2016 оны Парламентын Сонгуулийн явцыг ажиглах хорооны урт хугацааны ажиглагч Сергей Ермаков, Петра Нетукова нарт 2016 оны 06-р сарын 3-ны өдөр уулзаж саналсолилцож ХЭҮКомисс орон нутагт хэрхэн үйл ажиллагаа явуулдаг талаар мэдээлэл өгөв.