• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зөвлөгөө өгч байна

      Хэнтий аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 2016 оны 10-р сарын 21-ны байдлаар эрх нь зөрчигдсөн 95 иргэнд  2092 минутын  хууль зүйн зөвлөгөөг өгсөн байна. Мөн тэдний тулгамдсан асуудлыг сонсож Комисст харьяалахгүй асуудлыг холбогдох байгууллагад холбон зуучлах, бүртгэлжүүлэн 9 иргэний гомдлын дагуу комиссын дарга гишүүний зөвшөөрснөөр Гомдол, хяналт шалгалтын хэлтсийн хариуцсан референттэй хамтран гүйцэтгэх ажиллагаа хийж ажиллалаа.