• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нэгдсэн эмнэлэгт тусгай жин хэмжигч бэлэглэлээ

Финландын Флом байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бүлгүүдийн үйл ажиллагаа, эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн төслийг орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа юм. Тус төслийн хүрээнд 2020 оны 03 сарын 18-ны өдөр аймгийн "Тэргэнцэртэй иргэдийн холбоо"-гоор дамжуулан тусгай хэрэгцээт эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн ор, тусгай жин хэмжигчийг Нэгдсэн эмнэлэгт гардуулан өглөө. Уг жин хэмжигч нь нуруу, тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй жирэмсэн эхчүүд болон иргэдийн жинг хэмжих зориулалттай бөгөөд 2 сая гаруй төгрөгийн өртөгтэй. Орон нутгийн ажилтан Д.Эрдэнэбаясгалан нь уг төслийн багтай 2 жил хамтран сургагч багшаар ажиллаж байгаа юм. Гардуулан өгөх үйл ажиллагаанд АЗДТГазрын НБХэлтсийн дарга Г.Лхагвахатан, Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны тэргүүн Ц.Оюунбат, төслийн зохицуулагч А.Ганцэцэг, ЭМГазар, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл байлцав.