• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нөлөөллийн үйл ажиллагаа болов

Комиссын орон нутгийн ажилтан, Хэнтий аймгийн Тэргэнцэртэй иргэдийн холбоо, Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисстой хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн асуудлыг олон нийтэд таниулах, эрх хамгаалах үйл ажиллгаанд хамтран ажиллах, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллахыг уриалсан "Эрхийг энгийнээр харъя" сэдэвт нөлөөллийн ажлын 2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр аймгийн Иргэний танхимд зохион байгууллаа.