• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутгийн статистик

Комиссын орон нутаг дахь ажилтны чиг үүргийн дагуу хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл. Хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэд хэдэн ажил хийхээр төлөвлөж байна.