• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сонгох эрхийн хэрэгжилтэнд мониторинг хийлээ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу орон нутгийн ажилтан Хэнтий аймгийн 89 хэсгийн хорооноос Хэрлэн сумын 6 хэсгийн хороонд тусгай хэрэгцээ шаардлагатай иргэдийн сонгох эрхийн хэрэгжилтэнд мониторинг хийж ажиллалаа.