• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сумдад ажиллалаа

2015 оны 10 дугаар сарын 09-11-ны өдрүүдэд тус аймгийн Мөрөн, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сумдад ажиллаж, сумын залууст "Хүний эрхийн ойлголт", "Залуучууд хүний эрхийг сахиулах хариуцлага", "Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал", "Жендерт суурилсан хүчирхийлэл" зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулж, иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.