• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сурагчдад сургалт хийв

Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсээс санаачлан зохион байгуулж буй "Аз жаргалтай гэр бүл" 2 сарын аяны хүрээнд Аймгийн ИТХурал, Аудитын газрын хүсэлтээр 2016 оны 04-р сарын 22-ны өдөр ЕБС-ийн 4 сургуулийн төлөөлөл 16 сурагчдад "Гэр бүлийн хүчирхийлэл" сэдвээр сургалтыг Баянмөнх багийн Иргэний танхимд хийлээ. Тус байгууллагуудаас сурагчдын дунд гар зургийн уралдаан зохион байгуулж эхний 5 байрыг шалгаруулав.