• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сурагчид сургуулийн орчинд ялгаварлан гадуурхалтгүй байхыг уриаллаа

Хэнтий аймгийн Хүслэн ХОУЗөвлөлийн сурагчид сургуулийн орчин дахь ялгаварлан гадуурхалтыг зогсоохыг бусаддаа уриалах зорилгоор "Ялгаварлан гадуурхал" сэдвээр сургалт авлаа. Тэд цаашид сургууль бүрт уг арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Удирдах зөвлөлийн 13 сурагч уг сургалтанд хамрагдсан.