• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Улсын бүртгэлийн ажилтнууд сургалтанд хамрагдлаа